Fries landschap

Description

Fries Landschap

In Friesland zijn 4 nationaal parken en daarnaast veel andere prachtig natuurgebieden die over het algemeen in beheer zijn bij Staatsbosbeheer, It Fryske Gea of Natuurmonumenten. Ik heb een sterke voorliefde voor waterrijke natuurgebieden en bosgebieden. In dit portfolio tref je een aantal opnames aan die ik Friesland gemaakt heb.

  • /