Wadden Eilanden

Description

Waddeneilanden

De Nederlandse Waddeneilanden liggen in de Noordzee. Tussen de eilanden en het vaste land ligt het werelderfgoed de Waddenzee. Het grootste Waddeneiland is het Noord Hollandse Texel. Er zijn 5 bewoonde eilanden (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) en 3 onbewoond (Rottumeroog, Rottumerplaat en de Razende Bol).In deze Portfolio vind je beeldmateriaal van 6 van de 8 eilanden.

  • /