Privacy Statement PIXUS

Privacy Statement PIXUS

PIXUS respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens.

PIXUS verzamelt de door u actief verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en/of e-mailadres, telefoonnummer en financiële gegevens noodzakelijk voor het doen van betalingen en informatie over de workshops/ reizen of producten en diensten die u hebt aangeschaft. Gegevens worden alleen geregistreerd nadat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, heeft ingeschreven voor een workshops/ reis, een product of dienst heeft aangeschaft of ná uw schriftelijke toestemming.

PIXUS zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
• om u via de nieuwsbrief reizen/ workshops of producten aan te bieden;
• om uw betalingen voor de gekochte producten te verwerken;
• om statistische gegevens op te kunnen stellen en de websites te beveiligen;
• om gratis tips & tricks, quotes & notes met u te delen

PIXUS wordt niet gesponsord door derde bedrijven. Uiteraard werkt PIXUS wel samen met diverse bedrijven en personen. Uw gegevens zullen echter nooit met deze bedrijven en/ of personen gedeeld worden. Uw gegevens zijn veilig. Mocht u – om welke reden dan ook – uw gegevens willen aanpassen of u willen afmelden dan kan dat natuurlijk via de link die onderaan de nieuwsbrief staat vermeld. Ook kunt u altijd een brief of email sturen aan het adres dat onderaan deze privacy verklaring staat vermeld. Uw gegevens worden dan aangepast of verwijderd.

PIXUS
Hillebrand Breuker
Nijpaed 14
9003 ME Warten
Nederland

06 – 3805 6977
info@pixus.nl
www.hillebrandbreuker.nl
www.pixus.nl